Hình ảnh chương trình Workshop: “Phát triển nghề nghiệp trong ngành Dinh dưỡng động vật”

Tải hình ảnh tại đây: https://photos.app.goo.gl/bgNyFPTo75dpoE4a6