Cơ cấu – Nhân sự

Đội ngũ nhân sự

Giám đốc Trung tâm

ThS.Trần Hữu Minh

Phụ trách chung

Nếu bạn đặt mục tiêu và theo đuổi chúng với tất cả lòng quyết tâm, tài năng sẽ đưa bạn tới những nơi khiến bạn phải ngạc nhiên.

Phụ trách ban Quan hệ Doanh nghiệp

ThS.Nguyễn Thị Hà Thu

Luôn là cầu nối giữa Sinh Viên và Doanh nghiệp

Phụ trách ban Hỗ trợ sinh viên

ThS.Trịnh Thanh Toàn

Công tác hỗ trợ cho sinh viên là niềm hạnh phúc trong cuộc sống của tôi

Phụ trách ban Đào tạo Huấn luyện

KS.Phan Xuân Phước

Học, học nữa học mãi

CÂU LẠC BỘ KẾT NỐI THÀNH CÔNG

Chủ nhiệm CLB
SV.Nguyễn Thành Bãng

Phó Chủ nhiệm CLB
SV.Dương Triệu Duy