Cơ cấu – Nhân sự

Đội ngũ nhân sự

Giám đốc Trung tâm

ThS.Trần Hữu Minh

Phụ trách chung

Nếu bạn đặt mục tiêu và theo đuổi chúng với tất cả lòng quyết tâm, tài năng sẽ đưa bạn tới những nơi khiến bạn phải ngạc nhiên.

Phụ trách ban Hỗ trợ sinh viên

ThS.Trịnh Thanh Toàn

Công tác hỗ trợ cho sinh viên là niềm hạnh phúc trong cuộc sống của tôi

Phụ trách ban Đào tạo Huấn luyện

KS.Phan Xuân Phước

Học, học nữa học mãi

Phụ trách ban Quan hệ Doanh nghiệp

CN.Đinh Công Lĩnh

CÂU LẠC BỘ KẾT NỐI THÀNH CÔNG

Phó Chủ nhiệm CLB
SV.Lê Ngọc Thoại

Chủ nhiệm CLB
SV.Dương Triệu Duy