Lễ tốt nghiệp

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 4/2023 – Tổ chức ngày 23/1/2024

 Khen thưởng và Tập thể ·  Khoa Kinh tế ·  Khoa Nông học ·  Khoa Lâm nghiệp · Khoa Khoa học Sinh học ·  Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm ·  Khoa Quản lý Đấy đai và Bất động sản ·  Khoa Thủy sản ·  Khoa Cơ khí Công nghệ ·  Khoa Công nghệ Thông tin ·  Khoa Môi trường và Tài nguyên […]

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 4/2023 – Tổ chức ngày 23/1/2024 Read More »

Lễ tốt nghiệp khóa 11 – Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm

Lễ tốt nghiệp khóa 11 – Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm Sáng ngày 02/12/2023 tại hội trường giảng đường Cát Tường, Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM đã diễn ra lễ trao bằng tốt nghiệp cho Khóa 11 – Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm. Chương trình tiên

Lễ tốt nghiệp khóa 11 – Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm Read More »

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 3/2023 – Tổ chức ngày 24; 28/11 và 02; 05; 08/12/2023

 Khen thưởng và Tập thể ngày 24/11/2023 Khen thưởng và Tập thể ngày 28/11/2023 Khen thưởng và Tập thể ngày 05/12/2023 Khen thưởng và Tập thể ngày 08/12/2023 Chương trình Tiến tiến – Công nghệ Thực phẩm ·  Khoa Kinh tế ·  Khoa Nông học ·  Khoa Lâm nghiệp · Khoa Khoa học Sinh học ·  Khoa Công nghệ Hóa

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 3/2023 – Tổ chức ngày 24; 28/11 và 02; 05; 08/12/2023 Read More »

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 2/2023 (Tổ chức ngày 22/8 và 25/8/2023)

. Khen thưởng và Tập thể ·  Khoa Kinh tế ·  Khoa Nông học ·  Khoa Lâm nghiệp · Khoa Khoa học Sinh học ·  Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm ·  Khoa Quản lý Đấy đai và Bất động sản ·  Khoa Thủy sản ·  Khoa Cơ khí Công nghệ ·  Khoa Công nghệ Thông tin ·  Khoa Môi trường và Tài nguyên

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 2/2023 (Tổ chức ngày 22/8 và 25/8/2023) Read More »

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 1/2023 (Tổ chức ngày 09/5 và 12/5/2023)

. Khen thưởng và Tập thể Ngày 09/5/2023 ·  Khen thưởng và tập thể ngày 12/5/2023 ·  Khoa Kinh tế ·  Khoa Nông học ·  Khoa Lâm nghiệp · Khoa Khoa học Sinh học ·  Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm ·  Khoa Quản lý Đấy đai và Bất động sản ·  Khoa Thủy

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 1/2023 (Tổ chức ngày 09/5 và 12/5/2023) Read More »