tranminh@hcmuaf.edu.vn

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 1/2024 – Tổ chức ngày 23/4 và 26/4/2024

Khen thưởng và Tập thể ngày 23/4/2024 Khen thưởng và Tập thể ngày 26/4/2024 Chương trình Tiên tiến Chăn nuôi Thú y ·  Khoa Kinh tế ·  Khoa Nông học ·  Khoa Lâm nghiệp · Khoa Khoa học Sinh học ·  Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm ·  Khoa Quản lý Đấy đai và Bất động sản ·  Khoa Thủy […]

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 1/2024 – Tổ chức ngày 23/4 và 26/4/2024 Read More »

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1/2024

Link đăng ký tham dự Lế Tốt nghiệp: https://forms.gle/XfpUaucZBr72R5C39 Nhà trường gửi thông tin LỄ TỐT NGHIỆP ĐỢT I/2024 tại file đính kèm TẠI ĐÂY  Các thông báo liên quan lễ tốt nghiệp Đợt I-2024 Link đăng ký tham dự Lế Tốt nghiệp: https://forms.gle/XfpUaucZBr72R5C39 Nhà trường gửi thông tin LỄ TỐT NGHIỆP ĐỢT I/2024 tại file đính kèm TẠI ĐÂY  Các thông báo liên quan

Kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1/2024 Read More »

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 4/2023 – Tổ chức ngày 23/1/2024

 Khen thưởng và Tập thể ·  Khoa Kinh tế ·  Khoa Nông học ·  Khoa Lâm nghiệp · Khoa Khoa học Sinh học ·  Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm ·  Khoa Quản lý Đấy đai và Bất động sản ·  Khoa Thủy sản ·  Khoa Cơ khí Công nghệ ·  Khoa Công nghệ Thông tin ·  Khoa Môi trường và Tài nguyên

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 4/2023 – Tổ chức ngày 23/1/2024 Read More »

Lễ tốt nghiệp khóa 11 – Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm

Lễ tốt nghiệp khóa 11 – Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm Sáng ngày 02/12/2023 tại hội trường giảng đường Cát Tường, Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM đã diễn ra lễ trao bằng tốt nghiệp cho Khóa 11 – Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm. Chương trình tiên

Lễ tốt nghiệp khóa 11 – Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm Read More »

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 3/2023 – Tổ chức ngày 24; 28/11 và 02; 05; 08/12/2023

 Khen thưởng và Tập thể ngày 24/11/2023 Khen thưởng và Tập thể ngày 28/11/2023 Khen thưởng và Tập thể ngày 05/12/2023 Khen thưởng và Tập thể ngày 08/12/2023 Chương trình Tiến tiến – Công nghệ Thực phẩm ·  Khoa Kinh tế ·  Khoa Nông học ·  Khoa Lâm nghiệp · Khoa Khoa học Sinh học ·  Khoa Công nghệ Hóa

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 3/2023 – Tổ chức ngày 24; 28/11 và 02; 05; 08/12/2023 Read More »