Thông báo tổ chức đào tạo thi bằng lái xe A1- tháng 09/2023