WEBINAR: Bí kíp viết CV hiệu quả

Các bạn tham gia vui lòng điền vào form đăng ký: https://forms.gle/FwVLEurDYMfo8tr67
Hoặc quét mã QR code trong poster đính kèm