Ngày Hội việc làm 2023

Click vào Logo để biết thêm chi tiết về Doanh nghiệp

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ VÀNG

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ BẠC

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ ĐỒNG

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

CHƯƠNG TRÌNH WORKSHOP – CHUỖI NGÀY HỘI VIỆC LÀM 2023