Ajinomoto Việt Nam tuyển nhiều vị trí

AJINOMOTO VIỆT NAM

Thông tin tuyển dụng tại Ajinomoto Việt Nam 

 1. Giám sát kế toán giá thành: Giám Sát Kế Toán Gía Thành | Ajinomoto Vietnam
 2. Nhân viên tiền lương và phúc lợi: https://www.ajinomoto.com.vn/en/job/cb-executive
  3. Chuyên viên quan hệ cộng đồng: https://www.ajinomoto.com.vn/en/job/communications-specialist-1
  4. Chuyên viên công nghệ thông tin: https://www.ajinomoto.com.vn/en/job/it-application-senior-specialist
  5. Kế toán bán hàng: https://www.ajinomoto.com.vn/en/job/sales-accountant
  6. Kỹ sư điện – cơ điện tử: https://www.ajinomoto.com.vn/en/job/electrical–instrumentation-engineer
 3. Kỹ sư cơ khí: https://www.ajinomoto.com.vn/en/job/mechanical-engineer
  8. Nhân viên Đảm bảo Chất lượng (phụ trách mảng Pháp lý): https://www.ajinomoto.com.vn/en/job/quality-assurance-executive-in-charge-of-legal-term
  9. Kỹ sư Quản lý Hệ thống Chất lượng: https://www.ajinomoto.com.vn/en/job/quality-systems-engineer
  10. Kỹ sư Giám sát Động lực: https://www.ajinomoto.com.vn/en/job/utility-operations-engineer
 4. Kỹ sư chế biến thực phẩm: https://www.ajinomoto.com.vn/en/job/food-processing-engineer
 5. Kỹ sư lên men: https://www.ajinomoto.com.vn/en/job/fermentation-engineer

Ứng viên đăng ký ứng tuyển vị trí việc làm tại đây

To apply for this job please visit docs.google.com.