Tuyển kỹ sư ngành Nông học và BVTV

Công ty Cổ phần Mắc ca Nữ Hoàng

  • Thực hiện kế hoạch sản xuất các loại cây giống theo yêu cầu của công ty.
  • Triển khai trồng, chăm sóc các loại cây theo sự phân công của đơn vị.
  • Quản lý kỹ thuật, vật tư tiêu hao, công lao động trong quá trình sản xuất.
  • Báo cáo tiến độ, kết quả công việc định kỳ.
  • Các công việc khác theo sự phân công của đơn vị.

To apply for this job please visit vieclam.hcmuaf.edu.vn.