Ký túc xá sinh viên

Đăng ký vào ký túc xá sinh viên Trung tâm Dịch vụ thông báo: Hiện tại còn nhiều chổ trống ở trong ký túc xá nữ, sinh viên nữ có nhu cầu liên hệ ngay với Cô Khoa – Trung tâm DVSV để được hướng dẫn. Điện thoại: 0989617215

Ký túc xá sinh viên Read More »