Ngày Hội việc làm 2022 với nhiều hoạt động kết nối Doanh nghiệp với sinh viên

Trailer Ngày Hội việc làm 2022
Lời chào Ngày Hội việc làm 2022

Ngày hội Việc làm 2022 – Job Fair NLU 2022

Hoạt động offline:

📌 8g00 – 16g00, ngày 14/10/2022 (Thứ 6)

📌 Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, Khu phố 6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức

Hoạt động online:

📌 Chuỗi “Webinar”: 04/10/2022 – 10/10/2022

Cổng thông tin việc làm: http://vieclam.hcmuaf.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/TTHTSVQHDN.NLU

Website Trung tâm: www.htsv.hcmuaf.edu.vn

Chương trình Webinar của Tập đoàn Green Group