Doanh nghiệp tham gia Ngày Hội việc làm 2022 Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh

Click vào Logo Công ty để xem chi tiết

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ VÀNG

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ BẠC

TÀI TRỢ ĐỒNG

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Ngày hội Việc làm 2022 – Job Fair NLU 2022

Hoạt động offline:

📌 8g00 – 16g00, ngày 14/10/2022 (Thứ 6)

📌 Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM, Khu phố 6, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức

Hoạt động online:

📌 Chuỗi “Webinar”: 04/10/2022 – 10/10/2022

Cổng thông tin việc làm: http://vieclam.hcmuaf.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/TTHTSVQHDN.NLU

Website Trung tâm: www.htsv.hcmuaf.edu.vn