Lễ tốt nghiệp

Kế hoạch tổ chức Lễ Tốt nghiệp Đợt II – Năm 2022

Nhà trường gửi các bạn các thông tin bao gồm: 1. Quyết định tốt nghiệp đợt II-2022. 2. Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp (dành cho Tân Khoa muốn tham gia Lễ tốt nghiệp) 3. Thông báo quy trình hướng dẫn đăng ký tham dự Lễ tốt nghiệp 4. Hướng dẫn thanh toán của […]

Kế hoạch tổ chức Lễ Tốt nghiệp Đợt II – Năm 2022 Read More »