Ngày Hội việc làm 2022 – Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Doanh nghiệp Đăng ký tham gia Ngày Hội việc làm 2022 tại đây: https://docs.google.com/forms/d/16aPtq2NwLzTLbKYJt86lfA0gqNJtHA697gGiRzm40fs/edit

+Ứng viên đăng ký ứng tuyển vị trí việc làm tại đây: https://docs.google.com/forms/d/19yQJ7t2z7umdKzNn84ZDsZMrnKZfwO_DQzrWcdKmOxA/edit

Lưu ý :Trên sơ đồ Ô màu đỏ là gian hàng đã có Doanh nghiệp đăng ký, Ô màu xanh lá cây là gian hàng còn trống

Doanh nghiệp Đăng ký tham gia Ngày Hội việc làm 2022 tại đây: https://docs.google.com/forms/d/16aPtq2NwLzTLbKYJt86lfA0gqNJtHA697gGiRzm40fs/edit

+Ứng viên đăng ký ứng tuyển vị trí việc làm tại đây: https://docs.google.com/forms/d/19yQJ7t2z7umdKzNn84ZDsZMrnKZfwO_DQzrWcdKmOxA/edit