TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN & QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

Cơ cấu tổ chức

BAN GIÁM ĐỐC (10-03-2017)

  

Chức danh Họ tên Địa chỉ email
Giám đốc ThS. Đặng Kiên Cường               dkcuong@hcmuaf.edu.vn
Phó Giám đốc   ThS. Trần Hữu Minh tranminh@hcmuaf.edu.vn

 

 


 

CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH (16-03-2017)

  

Tên tổ công tác Họ tên Địa chỉ email
Công tác Hỗ trợ sinh viên CN. Phan Xuân Phước xuanphuoc@hcmuaf.edu.vn
Công tác hỗ trợ doanh nghiệp CN. Nguyễn Thị Hà Thu nhthu@hcmuaf.edu.vn
Công tác đào tạo kỹ năng, tuyển dụng ThS. Trịnh Thanh Toàn tttoan@hcmuaf.edu.vn
Công tác truyền thông ThS. Lê Thị Tuyết Mai lttmai@hcmuaf.edu.vn
Tổ chức sự kiện CN. Nguyễn Ngọc Tân ngoctan@hcmuaf.edu.vn

 


Cơ cấu tổ chứcTrung Tâm Hỗ Trợ Sinh Viên & Quan Hệ Doanh Nghiệp
Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ : Phòng G04-Nhà Điều hành, Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Tel:08 3724 5397 Fax:(84 8) 3896 0713
Email: tthtsv@hcmuaf.edu.vn Website: www.htsv.hcmuaf.edu.vn