TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN & QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

Công ty Fiore Group tuyển dụng kỷ sư Nông nghiệp

 Công ty Dalatmilk cần tuyển sinh viên ngành Chăn nuôi Thú y và Công nghệ Sinh học

Công ty TNHH PILMICO Việt Nam chuyên sản xuất thức ăn Thủy sản tuyển dụng nhân viên kinh doanh