TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN & QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

     Trung tâm Hỗ trợ SV và Quan hệ DN là một đơn vị sự nghiệp nhà nước, thuộc lĩnh vực hoạt động xã hội, có chức năng thực hiện các hoạt động hỗ trợ sinh viên, tạo mối quan hệ với doanh nghiệp, nguồn kinh phí hoạt động được sự hỗ trợ từ phía Nhà trường. Về lâu dài, Trung tâm sẽ hướng đến các hoạt động dịch vụ có thu và bù đắp một phần chi phí, hỗ trợ cho sự phát triển của nhà trường.

 

 

   Trung tâm Hỗ trợ SV và Quan hệ DN có nhiệm vụ:

 

 

A. Các hoạt động hỗ trợ sinh viên:

 

·         Tổ chức, tham gia các cuộc hội thảo, hội nghị, hội chợ về đào tạo và giải quyết việc làm.

·         Phối hợp tổ chức, thực hiện các dịch vụ nhằm tạo điều kiện thực tập, thực hành cho sinh viên, học sinh.

·         Là cầu nối giữa các thế hệ sinh viên của trường, nhằm tận dụng được nguồn lực hỗ trợ cho các hoạt động của Trường .

·         Liên kết, phối hợp với một số đơn vị nhằm tạo điều kiện cho SV tham gia vào các chương trình vui chơi, học thuật bổ ích.

·         Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên, học sinh trong phạm vi trong và ngoài trường.

·         Chân dung sinh viên Nông Lâm: Những bài viết về các hoạt động mà Trung tâm phối hợp với Nhà trường và các đơn vị tổ chức, những vấn đề nổi bật của Nhà trường, về giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên… nhằm giới thiệu hình ảnh ĐH Nông Lâm đang phát triển đa ngành, SV năng động thành công trên nhiều lĩnh vực.

·         Cẩm nang sinh viên: Cung cấp thông tin về chỗ ở cho sinh viên, giới thiệu các trung tâm ngoại ngữ, tin học, kinh nghiệm du học…

 

    B. Các hoạt động hợp tác, quan hệ Doanh nghiệp

 

·         Tổ chức tư vấn và liên kết với các tổ chức, đoàn thể các trường đại học trong và ngoài nước về du học

·         Tổ chức đào tạo ngắn hạn, đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ thuật dạy nghề

·         Phối hợp tổ chức, kết hợp đào tạo và ứng dụng, giải quyết việc làm cho người lao động theo qui định của pháp luật.

·         Tuyển dụng và ứng dụng trực tuyến: bên cạnh việc dán các thông báo tuyển dụng, Trung tâm còn mở rộng công tác giới thiệu việc làm thông qua website, giúp cho việc liên hệ thuận lợi và nhanh chóng. Kênh thông tin giúp nhà trường nắm bắt những ngành nghề mà xã hội đang cần, cũng như giúp cho công tác giảng dạy sát với nhu cầu tuyển dụng.

·         Diễn đàn SV Nông Lâm: Nơi giao lưu chia sẻ, kết nối giữa sinh viên – nhà trường, giảng viên – Cựu sinh viên. Diễn đàn là cầu nối để sinh viên các thế hệ chia sẻ để tăng cơ hội thành công trong học tập, nghề nghiệp, cuộc sống, tạo nguồn lực bên ngoài cho nhà trường…

·         Học bổng – Du học: Cung cấp thông tin về các chương trình hỗ trợ học bổng, du học, tư vấn, kinh nghiệm du học…

·         Huấn luyện, đào tạo: Giới thiệu, thông báo các khóa, các lớp huấn luyện, đào tạo do trung tâm liên kết với các đơn vị tổ chức.