TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN & QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

 LỄ TỐT NGHIỆP ĐỢT 1/2021 TẠI PHÂN HIỆU NINH THUẬN

THỜI GIAN: 09H00, NGÀY 15/5/2021

ĐỊA ĐIỂM:    TẠI HỘI TRƯỜNG PHÂN HIỆU NINH THUẬN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH

 

Số lần xem trang: :8929
Nhập ngày: 06-05-2021
Điều chỉnh lần cuối: 06-05-2021