TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN & QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU DOANH NGHIỆP

TẬP HUẤN KỸ NĂNG

 

  1. Mục đích tổ chức

·        Kết nối Doanh nghiệp – Cung cấp thêm thông tin cho Sinh viên một góc nhìn và kinh nghiệm thực tế

·        Củng cố mối quan hệ mật thiết bền vững giữa nhà trường với DN

  1. Chương trình giao lưu Doanh nghiệp :

·         Nội dung: chia sẻ “ Cơ hội nghề nghiệp & Con đường dẫn tới thành công”

·         Doanh nghiệp giao lưu: Tập đoàn Procter & Gamble (P&G)

·         Đối tượng tham gia: Nữ SV năm cuối các ngành kỹ thuật (Cơ khí, Cơ ĐT, Hóa – TP, Môi trường,...)

·         Thời gian: 8h30 – 11h, thứ 5, ngày 15/4/2021

·         Địa điểm: Phòng 409 – Nhà Thiên Lý

·         Chương trình

Thời gian

Nội dung

8h15 - 8h30

Đón SV và đại biểu

8h30 - 8h30

Giới thiệu khách mời diễn giả

Đại diện Nhà trường phát biểu

Đại diện DN phát biểu

Tặng hoa và thư cảm ơn cho Doanh nghiệp

8h30 – 11h

Thuyết trình chuyên đề

Giải đáp thắc mắc – Tặng quà SV tham gia

  + Link đăng ký tham gia chương trình: https://bitly.com.vn/m525a7

  1. Chương trình tập huấn kỹ năng

·         Nội dung: chia sẻ “ Định vị công việc tương lai – cập nhật công nghệ lĩnh vực nhiệt”

-          Nền tảng về kỹ thuật nhiệt, hơi

-          Hệ thống hơi công nghiệp và thiết bị trên hệ thống lò hơi, chức năng kỹ thuật

-          Ứng dụng thực tiễn hơi tại các quy trình/dây chuyền sản xuất trong công nghiệp

-          Thảo luận và giải pháp về những vấn đề thực tế trong vận hành.

-          Tham quan trực tuyến, giám sát từ xa Hệ thống lò hơi thực.

·         Doanh nghiệp tập huấn: Công ty TNHH Digi-Nexus Academy

·         Đối tượng tham gia: Sinh viên năm 3-4, năm cuối chuyên ngành Công nghệ nhiệt lạnh

·         Thời gian: 8h30 – 11h, Thứ 4, ngày 28/4/2021

·         Địa điểm: Phòng 409 – Nhà Thiên lý

·         Chương trình:

Thời gian

Nội dung

8h00 - 8h15

Đón SV và đại biểu

8h15 - 8h30

Giới thiệu khách mời diễn giả

Đại diện Nhà trường phát biểu

Đại diện DN phát biểu

Tặng hoa và thư cảm ơn cho Doanh nghiệp

8h30 – 11h

Chia sẻ chuyên để

Giải đáp thắc mắc

  1. Tiến độ thực hiện:

-          Ngày 26/3: liên hệ doanh nghiệp

-          Ngày 27/3-1/4: lên kế hoạch – xin chỉ đạo từ BGH

-          Ngày 2/4-14/4: làm việc các Khoa/BM liên quan & tuyên truyền thông tin tới Sinh viên

-          Ngày 15/4 & 28/4: tổ chức chương trình

  1. Đơn vị tổ chức:

Trung Tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp

  1. Các đơn vị phối hợp: các Khoa/ Bộ môn liên quan

          + Link đăng ký tham gia chương trình: https://bitly.com.vn/m525a7

 

                                                                                                                                                  Trung Tâm HTSV&QHDN

Số lần xem trang: :12076
Nhập ngày: 12-04-2021
Điều chỉnh lần cuối: 12-04-2021