TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN & QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

 

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp thông báo danh sách sinh viên đã đóng tiền dự lễ tốt nghiệp nhưng chưa gửi hình ảnh trình chiếu trong lễ tốt nghiệp.

- Danh sách chi tiết xem tại đây

- Các bạn gửi hình ảnh cá nhân (trang trọng, lịch sự, chất lượng ảnh tốt) tại link sau đây trước ngày 28/11/2020

 

 

Số lần xem trang: :12046
Nhập ngày: 26-11-2020
Điều chỉnh lần cuối: