TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN & QUAN HỆ DOANH NGHIỆP


Về ngành học: Ưu tiên các Bạn sinh viên học các ngành Cơ khí công nghệ (điểm trung bình từ 7.0 trở lên), Công nghệ thực phẩm (điểm trung bình từ 6.5 trở lên) và các Bộ môn Công nghệ hóa học (điểm trung bình từ 6.5 trở lên), Công nghệ sinh học (điểm trung bình từ 6.5 trở lên);
 

Về chế độ: Công ty Vedan sẽ chấm công và trả lương 35.000 đồng (Ba mươi lăm nghìn đồng)/ngày (nếu thực tập đủ 08 tiếng/ngày); cung cấp các bữa ăn trưa và bữa chiều; có xe đưa rước ở một số tuyến đường cố định từ nơi đón đến Công ty và ngược lại; bố trí cư xá cho sinh viên ở xa;

Kết quả thực tập: Khi hoàn thành chương trình thực tập và đánh giá đạt, Công ty Vedan sẽ cấp Giấy chứng nhận thực tập (có Chữ ký của Tổng giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc, đóng dấu mộc đỏ của Công ty) và Bảng tổng hợp đánh giá thực tập sinh;

Xin lưu ý: Đơn vị phụ trách hướng dẫn sinh viên đều tiến hành đánh giá thực tập sinh mỗi tuần, đến khi kết thúc thực tập sẽ có Bảng tổng hợp đánh giá thực tập sinh. Tuy nhiên, các bản đánh giá này sẽ KHÔNG có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu của Công ty, ngoại trừ Giấy chứng nhận thực tập.

Số lần xem trang: :11810
Nhập ngày: 31-07-2020
Điều chỉnh lần cuối: