TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN & QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

 

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM thông báo danh sách sinh viên đạt loại Giỏi đợt 4 năm 2019 như sau:

 

- Danh sách sinh viên đạt danh hiệu Giỏi đợt 4 năm 2019 tại đây

 
Lưu ý: Các bạn có tên trong danh sách cần:
- Tham dự lễ tốt nghiệp đúng ngày
- Nhớ số thứ tự và lên đứng đúng thứ tự khi nhận khen thưởng

Số lần xem trang: :9094
Nhập ngày: 25-02-2020
Điều chỉnh lần cuối: