TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN & QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

 

 

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM thông báo danh sách sinh viên đạt loại Giỏi đợt 2 năm 2019 như sau:

 

- Danh sách sinh viên đạt danh hiệu Giỏi đợt 2 năm 2019 tại đây

 
Lưu ý: Các bạn có tên trong danh sách cần:
- Tham dự lễ tốt nghiệp đúng ngày
- Nhớ số thứ tự và lên đứng đúng thứ tự khi nhận khen thưởng
- Phản hồi thông tin ( Tên, MSSV, Số điện thoại) về địa chỉ email tthtsv@hcmuaf.edu.vn để Ban tổ chức cập nhật thông tin và liên hệ với các bạn.

Số lần xem trang: :8983
Nhập ngày: 12-08-2019
Điều chỉnh lần cuối: