TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN & QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

 

Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM thông báo danh sách sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa, Á khoa đợt 1 năm 2018 và danh sách sinh viên đạt danh hiệu Xuất sắc, Giỏi đợt 1 năm 2018 như sau:

- Danh sách sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa, Á khoa đợt 1 năm 2018 tại đây

- Danh sách sinh viên đạt danh hiệu Xuất sắc đợt 1 năm 2018 tại đây

- Danh sách sinh viên đạt danh hiệu Giỏi đợt 1 năm 2018 tại đây
 
Lưu ý: Các bạn có tên trong danh sách cần:
- Tham dự lễ tốt nghiệp đúng ngày
- Nhớ số thứ tự và lên đứng đúng thứ tự khi nhận khen thưởng
- Phản hồi thông tin ( Tên, MSSV, Số điện thoại) về địa chỉ email tthtsv@hcmuaf.edu.vn để Ban tổ chức cập nhật thông tin và liên hệ với các bạn.
 
 
 

Số lần xem trang: :9102
Nhập ngày: 08-05-2018
Điều chỉnh lần cuối: