TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN & QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

 

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp thông báo về việc tham dự lễ tốt nghiệp cho sinh viên (đợt 3- tháng 9 năm 2017) như sau:

  • Lễ tốt nghiệp tổ chức các ngày 15/11/2017; 21/11/2017; 24/11/2017; 27/11/2017; 29/11/2017
  • Sinh viên điền đầy đủ thông tin vào phiếu thông tin. Hạn chót điền phiếu thông tin: trước ngày nhận bằng 2 ngày (Ví dụ: nhận bằng ngày 15/11 thì phải điền phiếu thông tin đến hết ngày 13/11)
  • Sinh viên ký sổ bằng và đăng ký làm lễ tại tầng trệt - Nhà Thiên Lý - Đại học Nông Lâm TP.HCM.
  • Sinh viên điền Phiếu thông tin ONLINE (bắt buộc) trước khi đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp.

 Lưu ý:

 + Sinh viên không đem tiền, tư trang và các vật dụng có giá trị khi tham dự lễ tốt nghiệp nhằm tránh trường hợp mất cắp.  

 + Đem theo CMND khi mượn lễ phục.

Sinh viên xem chi tiết:

Thông báo lễ tốt nghiệp <tại đây>

Quyết định tốt nghiệp < tại đây> 

Link điền phiếu thông tin <tại đây>

Lịch ký sổ bằng < tại đây> 

Lịch nhận áo tốt nghiệp < tại đây> 

         

Trân trọng thông báo./

Số lần xem trang: :9119
Nhập ngày: 06-11-2017
Điều chỉnh lần cuối: 30-11-2017