TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN & QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

 

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp thông báo về việc tham dự lễ tốt nghiệp cho sinh viên (đợt 2 năm 2017) như sau:

  • Lễ tốt nghiệp tổ chức ngày 15/8/2017.
  • Sinh viên điền đầy đủ thông tin vào phiếu thông tin 
  • Sinh viên ký sổ bằng và đăng ký làm lễ tại tầng trệt - Nhà điều hành - Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.
  •  Sinh viên điền Phiếu thông tin ONLINE (bắt buộc) trước khi đăng ký tham dự lễ tốt nghiệp tại Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp

 Lưu ý:

 + Sinh viên không đem tiền, tư trang và các vật dụng có giá trị khi tham dự lễ tốt nghiệp nhằm tránh trường hợp mất cắp.  

 + Đem theo CMND khi mượn lễ phục

 

 Sinh viên xem chi tiết:

         Trân trọng thông báo./

 

Số lần xem trang: :9049
Nhập ngày: 07-08-2017
Điều chỉnh lần cuối: 30-11-2017