TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN & QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

          Cng tôi là công ty 100% vốn đu c ngòai thuc tâp đòan C.P. ThaiLand, chuyên sn xuất và kinh doanh hạt ging ngô lai. Do nhu cu mở rộng sản xuất, nay công ty chúng tôi cn tuyn nhân lc cho các v trí sau:

1. C nhân kinh tế (Nhân viên bán hàng):

 • 10 ni (nam) tui không qúa 32
 • 05 Nhân viên làm vic tại CN Hà Ni và 05 Nhân Viên làm vic ti KV MinTrung, Miền Nam.
 • Tt nghiệp đi học liên quan đến công vic bán hàng.

2. C nhân kinh tế (Nhân viên kế toán):

 • 05 ngưi (nam) tui không qúa 32, làm việc ti Đồng Nai. Tốt nghip đại hc chuyên ngành tài chính kế toán.
 • S dng thành tho vi tính, ưu tiên biết  Acces

3. Nhân viên cán bộ an toàn lao đng:

 • 02 ngưi (nam) tuổi không qúa 32, làm việc ti Đồng Nai. Có chng chỉ và hiu biết v ATLĐ.

4. C nhân kinh tế ( Nhân viên Khuyến nông ):

 • 05 ngưi (nam) tui không qúa 32.
 • Tt nghip đại hc nông lâm chuyên ngành trồng trt, nông hc làm vic tại các tnh: Tây Ninh, BRVT, Đồng Nai, Bình Thun....
 • Ưu tiên biết v k thuật trồng và chăm sóc cây ngô lai.

5. C nhân kinh tế (Nhân viên KCS & Khảo Nghim):

 • 05 ngưi (nam/Nữ) tui kng qúa 32.
 • Tt nghiệp đi học nông lâm chuyên ngành trồng trọt , nông học làm việc ti tnh: Đồng Nai,
 • Ưu tiên biết v kiểm nghim cht lưng, k thut trng và chăm sóc cây ngô lai .

6. Nhân viên tìm hiu thị trưng gạo:

 • 03 ngưi (nam/N) tui không qúa 32.
 • Tt nghiệp đại hc, chuyên ngành kinh tế hoặc ngành khác liên quan làm việc tại TP. HCM và các tnh Miền Tây - Miền Trung.
 • Làm vic trc tiếp với ngưi c ngòai.
 • Ưu tiên gii tiếng anh.

H sơ gửi về  :

Công Ty TNHH Hạt Ging CP. Vit Nam

I-4, Đưng s 1, KCN Đnh Quán,  La N , H.Đnh Quán, T. Đng Nai

Điện thọai : 0613.853584-6, DĐ: 0918.491.991.

Email: atdong2008@yahoo.com

Hoc văn phòng HCM:

Số 29A, Đưng Gii Phóng, P.4, Q.Tân Bình, TP. HCM

Điện thọai: 08. 39480338/9

Số lần xem trang: :12028
Nhập ngày: 14-05-2013
Điều chỉnh lần cuối: 12-06-2013