TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN & QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

 

 

Chương trình “Ẩm thực – Trò chơi” nằm trong chuỗi sự kiện Ngày Hội Việc Làm 2016 là Ngày Hội của sinh viên trong các hoạt động rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng và làm việc nhóm; đồng thời là nơi sinh hoạt ẩm thực, giới thiệu sản phẩm, nơi giao lưu dành cho sinh viên trong và ngoài trường đến tham dự Ngày hội.

 

 

Chương trình “Ẩm thực – Trò chơi” nằm trong chuỗi sự kiện Ngày Hội Việc Làm 2016 là Ngày Hội của sinh viên trong các hoạt động rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bán hàng và làm việc nhóm; đồng thời là nơi sinh hoạt ẩm thực, giới thiệu sản phẩm, nơi giao lưu dành cho sinh viên trong và ngoài trường đến tham dự Ngày hội.

Các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm đăng ký tham gia trước ngày 30/9/2016 theo hướng dẫn sau:

- Tải mẫu đơn và điền thông tin theo mẫu tại đây

- Gửi đơn đã điền đầy đủ thông tin về:


Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp (TTHTSV&QHDN)
Văn phòng Đoàn - Hội trường
Người phụ trách: Trần Thị Xuân An
Điện thoại: 08.3724.5396 - Email: dhnonglam@hoisinhvien.vn

Số lần xem trang: :12058
Nhập ngày: 30-03-2017
Điều chỉnh lần cuối: