TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN & QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp thông báo về việc tham dự lễ tốt nghiệp trong đợt 4/2016 như sau:

       - Lễ tốt nghiệp sẽ được tổ chức vào ngày 28/2/2017.

- Sau khi ký sổ bằng tại Phòng đào tạo, sinh viên liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp để đăng ký làm lễ tốt nghiệp. 

      Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp thông báo về việc tham dự lễ tốt nghiệp trong đợt 4/2016 như sau:

- Lễ tốt nghiệp sẽ được tổ chức vào ngày 28/2/2017.

- Sau khi ký sổ bằng tại Phòng đào tạo, sinh viên liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp để đăng ký làm lễ tốt nghiệp. 

-  Lưu ý:

 

    + Sinh viên không đem tiền, tư trang và các vật dụng có giá trị khi tham dự lễ tốt nghiệp nhằm tránh trường hợp mất cắp.   

    + Đem theo CMND khi mượn lễ phục

           Sinh viên xem chi tiết:

           - Thông báo lễ tốt nghiệp <tại đây>

           - Lịch ký sổ bằng <tại đây>

 

           Trân trọng thông báo./

Số lần xem trang: :8919
Nhập ngày: 21-03-2017
Điều chỉnh lần cuối: 30-11-2017