Hình ảnh Lễ tốt nghiệp đợt 4 – 2020

Khen thưởng Khoa Chăn nuôi Thú y Khoa Môi trường Tài nguyên Khoa Thủy sản Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm Khoa Công nghệ Thông tin Khoa Khoa học Sinh học Khoa Kinh tế Khoa Cơ khí Công nghệ Khoa Quản lý Đất đai và Bất động sản Khoa Lâm nghiệp Khoa Nông …

Hình ảnh Lễ tốt nghiệp đợt 4 – 2020 Read More »