Lễ tốt nghiệp

Lễ tốt nghiệp khóa 11 – Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm

Lễ tốt nghiệp khóa 11 – Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm Sáng ngày 02/12/2023 tại hội trường giảng đường Cát Tường, Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM đã diễn ra lễ trao bằng tốt nghiệp cho Khóa 11 – Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm. Chương trình tiên …

Lễ tốt nghiệp khóa 11 – Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm Read More »

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 3/2023 – Tổ chức ngày 24; 28/11 và 02; 05; 08/12/2023

 Khen thưởng và Tập thể ngày 24/11/2023 Khen thưởng và Tập thể ngày 28/11/2023 Khen thưởng và Tập thể ngày 05/12/2023 Khen thưởng và Tập thể ngày 08/12/2023 Chương trình Tiến tiến – Công nghệ Thực phẩm ·  Khoa Kinh tế ·  Khoa Nông học ·  Khoa Lâm nghiệp · Khoa Khoa học Sinh học ·  Khoa Công nghệ Hóa …

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 3/2023 – Tổ chức ngày 24; 28/11 và 02; 05; 08/12/2023 Read More »

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 2/2023 (Tổ chức ngày 22/8 và 25/8/2023)

. Khen thưởng và Tập thể ·  Khoa Kinh tế ·  Khoa Nông học ·  Khoa Lâm nghiệp · Khoa Khoa học Sinh học ·  Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm ·  Khoa Quản lý Đấy đai và Bất động sản ·  Khoa Thủy sản ·  Khoa Cơ khí Công nghệ ·  Khoa Công nghệ Thông tin ·  Khoa Môi trường và Tài nguyên …

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 2/2023 (Tổ chức ngày 22/8 và 25/8/2023) Read More »

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 1/2023 (Tổ chức ngày 09/5 và 12/5/2023)

. Khen thưởng và Tập thể Ngày 09/5/2023 ·  Khen thưởng và tập thể ngày 12/5/2023 ·  Khoa Kinh tế ·  Khoa Nông học ·  Khoa Lâm nghiệp · Khoa Khoa học Sinh học ·  Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm ·  Khoa Quản lý Đấy đai và Bất động sản ·  Khoa Thủy …

Hình ảnh Lễ Tốt nghiệp đợt 1/2023 (Tổ chức ngày 09/5 và 12/5/2023) Read More »

Lễ tốt nghiệp và trao bằng kỹ sư chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 10 (2017-2022)

Vào sáng ngày 18/3/2023 tại Hội trường Cát Tường, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM trang trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng kỹ sư khóa 10 (2017-2022) chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm. Đây cũng là dịp đánh giá, tổng kết quá trình đào tạo, đồng thời biểu dương, …

Lễ tốt nghiệp và trao bằng kỹ sư chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 10 (2017-2022) Read More »