TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN & QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

CLB Kết nối Thành công

Quy chế tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ Kết nối Thành công (23-03-2017)

 

Những Điều lệ và Cơ chế hoạt động của Câu lạc bộ(CLB), sẽ giúp cho các bạn thành viên hiểu rõ hơn để cùng xây dựng một CLB ngày càng phát triển vững mạnh

Lễ kết nạp thành viên 2011 (23-03-2017)

 

Hơn 40 bạn thành viên câu lạc bộ Kết nối thành công đã tham gia chuyến đi xa tại Tiền Giang, Bến Tre vào 2 ngày 2 -3 /4 /2011 để tiến hành lễ kết nạp thành viên mới 2011.

Thành viên và các quy định của thành viên CLB Kết nối thành công nhiệm kỳ X (23-03-2017)

 

 

Quy định dành cho thành viên CLB Kết nối Thành công, giúp các bạn sinh viên hiểu rõ hơn về nhiệm vụ của mình để cùng nhau xây dựng CLB phát triển ngày càng vững mạnh

CLB Kết nối Thành côngTrung Tâm Hỗ Trợ Sinh Viên & Quan Hệ Doanh Nghiệp
Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ : Phòng G04-Nhà Điều hành, Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Tel:08 3724 5397 Fax:(84 8) 3896 0713
Email: tthtsv@hcmuaf.edu.vn Website: www.htsv.hcmuaf.edu.vn