TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN & QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

Cơ cấu tổ chức

Ban Giám đốc (10-03-2017)

 

Chức danh

 

Họ tên

 

Địa chỉ email

Giám đốc

 

ThS. Đặng Kiên Cường

dkcuong@hcmuaf.edu.vn 

 

Phó giám đốc

 

ThS. Trần Hữu Minh

tranminh@hcmuaf.edu.vn 

CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH (16-03-2017)

 

Tên tổ công tác

Họ tên

Địa chỉ email

Công tác hỗ trợ Sinh viên

CN. Phan Xuân Phước

xuanphuoc@hcmuaf.edu.vn

Công tác hỗ trợ doanh nghiệp & đào tạo kỹ năng, tuyển dụng

CN. Nguyễn Thị Hà Thu

ThS. Trịnh Thanh Toàn

nhthu@hcmuaf.edu.vn

ttoankl@yahoo.com 

 Công tác truyền thông

ThS. Lê Thị Tuyết Mai

lttmai@hcmuaf.edu.vn

 Tổ chức sự kiện

CN. Nguyễn Ngọc Tân

ngoctan@hcmuaf.edu.vn

 

Cơ cấu tổ chứcTrung Tâm Hỗ Trợ Sinh Viên & Quan Hệ Doanh Nghiệp
Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ : Phòng G04-Nhà Điều hành, Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Tel:08 3724 5397 Fax:(84 8) 3896 0713
Email: tthtsv@hcmuaf.edu.vn Website: www.htsv.hcmuaf.edu.vn