TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN & QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

Đào tạo - Huấn luyện

Chương trình giao lưu phỏng vấn tuyển dụng Công ty Perfetti Van Melle cho sinh viên Kinh tế (22-03-2017)

CÔNG TY PERFETTI VAN MELLE VIỆT NAM

Công ty Perfetti Van Melle Việt Nam sẽ tổ chức chương trình giao lưu, phỏng vấn tuyển dụng và tập huấn kỹ năng:kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng, kỹ năng giao tiếp.

Thời gian:  - Ngày 11/5/2016 vào lúc 8h00: Chương trình giao lưu và phỏng vấn tuyển dụng

Đối tượng: sinh viên năm 3, năm 4 khoa Kinh tế

 

Chương trình giao lưu phỏng vấn tuyển dụng Công ty Cheng Long cho sinh viên Cơ khí - Lâm nghiệp (22-03-2017)

CÔNG TY CHENG LONG

Công ty Cheng Long Bình Dương sẽ tổ chức chương trình giao lưu, phỏng vấn tuyển dụng và tham quan nhà máy với thời gian cụ thể như sau:

Thời gian: - Ngày 04/5/2016 vào lúc 9h – 10h: Chương trình giao lưu và phỏng vấn tuyển dụng

                 - Ngày 05/5/2016: Chương trình tham qan nhà máy

Chương trình cùng nhau vun đắp hạt mầm tài năng Việt (22-03-2017)

 

Chương trình “Cùng nhau vun đắp hạt mầm tài năng Việt” do công ty Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tổ chức thực hiện, khoá đào tạo kỹ năng mềm dành cho sinh viên các trường Đại học. 

Đào tạo - Huấn luyệnTrung Tâm Hỗ Trợ Sinh Viên & Quan Hệ Doanh Nghiệp
Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ : Phòng G04-Nhà Điều hành, Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Tel:08 3724 5397 Fax:(84 8) 3896 0713
Email: tthtsv@hcmuaf.edu.vn Website: www.htsv.hcmuaf.edu.vn