THÔNG BÁO

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp mời các học viên đã thi bằng Lái xe Hạng A1 đợt thi ngày 09/01/2021 đến phòng 406 - Nhà Thiên Lý để nhận bằng Lái xe. 

* Thời gian: từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần

  • Buổi sáng: Từ 8h - 11h30
  • Buổi Chiều: Từ 13h30-16h

* Trường hợp nhận thay phải có CMND hoặc Thẻ Căn Cước của người được cấp bằng lái xe để đối chiếu.

Trân trọng thông báo!

Số lần xem trang: :449
Nhập ngày: 27-01-2021
Điều chỉnh lần cuối: