Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM thông báo danh sách sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa, Á khoa, Xuất sắc,Giỏi đợt 3 năm 2020 như sau:

 

- Danh sách sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa, á khoa đợt 3 năm 2020 tại đây

- Danh sách sinh viên đạt danh hiệu Xuất sắc đợt 3 năm 2020 tại đây

- Danh sách sinh viên đạt danh hiệu Giỏi đợt 3 năm 2020 tại đây

 

Số lần xem trang: :567
Nhập ngày: 17-11-2020
Điều chỉnh lần cuối: