Thông tin tuyển dụng:

Vị trí:

Số lượng:

Chuyên ngành tuyển:

1

Kỹ sư Cơ khí

5

Ngành cơ khí, Thiết kế chế tạo máy, Kỹ thuật cơ khí

2

Kỹ sư nông nghiệp

15

Nông học, Bảo vệ thực vật, Kinh tế nông nghiệp, Cơ khí nông nghiệp,  Cơ khí Ô tô

3

Kỹ sư công nghệ

5

Công nghệ thực phẩm

4

Kỹ thuật viên bảo trì điện

5

Điện công nghiệp

5

Chuyên viên triển khai sản phẩm mới

5

Hóa học, sinh hóa, công nghệ thực phẩm

6

Chuyên viên QHSE

3

Môi trường, An toàn lao động, Quản lý chất lượng

7

Chuyên viên Kinh doanh

5

Quản trị kinh doanh, Nông học, Bảo vệ thực vật

8

Chuyên viên kế hoạch

3

Nông học, Bảo vệ thực vật

9

Nhân viên tổng hợp - thống kê

1

Kế toán

10

Thợ hàn, thợ tiện, thợ cơ khí

5

Hàn, cắt, tiện, cơ khí

11

Nhân viên kiểm nghiệm

10

Công nghệ sinh học, Hóa học, thực phẩm

12

Nhân viên điều khiển phía trước

3

Công nghệ thực phẩm_Trung cấp

 

Ứng viên nộp hồ sơ TẠI ĐÂY

 

Số lần xem trang: :667
Nhập ngày: 25-09-2020
Điều chỉnh lần cuối: 25-09-2020