TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN & QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SV&QHDN

Số:            /TB-HTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnhphúc

TP.HCM, ngày     tháng 3 năm 2018

 

THÔNG BÁO

TỔ CHỨC HỘI THẢO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGÂN HÀNG

“Nghề Ngân hàng, bạn đã quan tâm chưa?”

 

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp phối hợp cùng với Khoa Kinh tế và Ngân hàng An Bình (ABBank) tổ chức Hội thảo định hướng nghề Ngân hàng “ Nghề Ngân hàng bạn đã quan tâm chưa?” cụ thể như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC:

-        Giới thiệu định hướng về ngành Ngân hàng đến sinh viên, từ đó định hướng vị trí làm việc cho tương lai.

-        Tạo cơ hội cho sinh viên tiếp xúc với các doanh nghiệp, đơn vị, nhà tuyển dụng để tìm việc làm, được tư vấn kỹ năng nghề nghiệp và tìm hiểu thị trường lao động.

-        Doanh nghiệp trực tiếp tuyển dụng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu. Giao lưu, giới thiệu về doanh nghiệp với sinh viên – những nhân tố quan trọng của các doanh nghiệp cũng như xã hội trong tương lai.

 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Từ 07h30’ đến 12h00’, Ngày 30/3/2018

- Địa điểm: tại Hội trường Cát Tường, Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Khu phố 6, P. Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

 

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1.      Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp

2.      Ban chủ nhiệm Khoa Kinh tế

3.      Ngân hàng An Bình

4.      Sinh viên Khoa Kinh tế và sinh viên quan tâm

IV.CHỦ ĐỀ:  “Nghề Ngân hàng, bạn đã quan tâm chưa?”

-         Hội thảo định hướng nghề Ngân hàng

-         Phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp & có kết quả tuyển chọn ngay buổi hội thảo

-         Tham quan mô hình hoạt động tại chi nhánh Ngân hàng ABBank sau hội thảo

V.DIỄN GIÃ:

-         Anh Hà Huy Cường - Phó TGĐ ABBank

-         Anh Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Chi nhánh ABBank Sài Gòn

-         Anh Trần Quang Tín - Trưởng Phòng Tuyển dụng ABBank

-         Chị Phạm Hồ Điệp – Phó TGĐ Viện Nhân lực Ngân hàng Tài chính BTCI

VI.NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Phần 1: Hội thảo định hướng nghề Ngân hàng

Thời gian

Nội dung

07h30 – 08h00

Đón tiếp và ổn định chỗ ngồi

08h00 – 08h15

Tiết mục văn nghệ/ Gameshow có quà tặng từ ABBank

08h15 – 08h30

Giới thiệu/ Phát biểu bắt đầu hội thảo

08h30 – 09h00

Hội thảo với chủ đề:

- Thực trạng & nhu cầu về nguồn lực nhân sự ngành Ngân hàng.

- Định hướng nghề nghiệp ngành Ngân hàng.

- Chia sẻ góc nhìn về sinh viên mới tốt nghiệp.

09h00 – 09h15

Tiết mục văn nghệ/ Gameshow có quà tặng từ ABBank

09h15 – 09h45

Hội thảo với chủ đề:

- Hành trang cần chuẩn bị khi ứng tuyển vào Ngân hàng.

- Môi trường làm việc, cơ hội nghề nghiệp & phát triển bản thân tại ABBank.

09h45 – 10h15

Q&A giữa Sinh viên và các diễn giả từ ABBank

10h15 – 10h30

Trao học bổng cho sinh viên

10h30 – 11h30

Kết thúc phần hội thảo & Tổ chức phỏng vấn tuyển dụng

 

Phần 2: Phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp tại ĐH Nông Lâm:

Tổ chức phỏng vấn và có kết quả trực tiếp tại trường cho các bạn Sinh viên có nguyện vọng ứng tuyển & làm việc tại Ngân hàng ABBank ở khu vực Tp. HCM/ các khu vực khác theo nguyện vọng của ứng viên cho các vị trí:

1.      Cơ hội thực tập:

Sinh viên thực tập ở Phòng Quan hệ khách hàng, Phòng Dịch vụ nội bộ & giao dịch (Giao dịch viên)

2.      Nhân viên chính thức:

-          Nhân viên Quan hệ khách hàng Cá nhân

-          Nhân viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp vừa & nhỏ (SMEs)

-          Nhân viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp lớn

-          Giao dịch viên

(Chi tiết vị trí tuyển dụng, vui lòng tham khảo tại website tuyển dụng của ABBank)

·        Để tham gia ứng tuyển, các bạn Sinh viên vui lòng gửi CV cá nhân/ Bảng thông tin ứng viên theo mẫu ABBank về địa chỉ email tuyendung@abbank.vn trước ngày 28/03/2018 với tiêu đề email và tên của CV ghi theo quy định như sau:

DHNL_Địa điểm ứng tuyển_Vị trí_Họ & Tên

Ví dụ: DHNL_HCM_NV QHKH Ca nhan_Nguyen Van A

 

Phần 3: Tham quan mô hình hoạt động chi nhánh Ngân hàng:

Sẽ được tổ chức sau khi kết thúc hội thảo 02 tuần dành cho tất cả Sinh viên có CV gửi ứng tuyển làm việc tại ABBanktham gia buổi Hội thảo.

VII.ĐĂNG KÝ THAM DỰ:

-          Các sinh viên đăng ký tham dự từ nay đến hết ngày 28/3/2018 trên web site của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp và web site của Khoa Kinh tế.

 

Nơi nhận:

-         Như trên;

-         Lưu: HTSV.

TTHTSV&QHDN

Giám đốc

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang : :180
Nhập ngày : 28-03-2018
Điều chỉnh lần cuối :28-03-2018

Hoạt động giao lưu

HỘI THẢO TƯ VẤN VISA DU LỊCH KẾT HỢP LÀM VIỆC TẠI ÚC(20-11-2017)

🎆CHƯƠNG TRÌNH PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG TRỰC TIẾP - CÔNG TY ASHLEY FURNITURE(24-10-2017)

Chương trình giao lưu phỏng vấn tuyển dụng Công ty Perfetti Van Melle cho sinh viên Kinh tế(14-03-2017)Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Viên & Quan Hệ Doanh Nghiệp
Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ : Phòng G04-Nhà Điều hành, Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Tel:08 3724 5397 Fax:(84 8) 3896 0713
Email: tthtsv@hcmuaf.edu.vn Website: www.htsv.hcmuaf.edu.vn