Tập đoàn Yara được thành lập tại Na Uy vào năm 1905, Yara có mặt tại 150 quốc gia trên toàn thế giới và doanh số bán hàng

đạt trên 14 tỷ USD; Yara đưa ra các giải pháp cho nông nghiệp bền vững và môi trường. Các chương trình phân bón và dinh
dưỡng cây trồng của chúng tôi giúp sản xuất lương thực cần thiết cho dân số thế giới ngày càng tăng. Các sản phẩm và giải
pháp công nghiệp của chúng tôi giảm phát thải, nâng cao chất lượng không khí và hỗ trợ hoạt động an toàn và hiệu quả.
 
Công ty YARA VIỆT NAM sẽ phỏng vấn trực tiếp các vị trí vào ngày 14-10-2017 (NGÀY HỘI VIỆC LÀM 2017 - Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM tại gian hàng số 28.
 
Các vị trí cần tuyển:
 
1/ Nhân viên kinh doanh & Thực tập sinh. Chi tiết tại đây
 
2/ Chuyên viên cây trồng - Thực tập sinh. Chi tiết tại đây
 
3/ Chuyên viên phòng phát triển nguồn nhân lực. Chi tiết tại đây
 
SINH VIÊN ỨNG TUYỂN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY.
 
 
 

Số lần xem trang: :8763
Nhập ngày: 28-08-2017
Điều chỉnh lần cuối: 28-08-2017