TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN & QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

 

 HÌNH LỄ TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2017 (XÉT THÁNG 3 NĂM 2017)

SINH VIÊN XEM VÀ TẢI HÌNH TẠI:

NGÀY 05.5.2017: https://goo.gl/photos/xjQKAH1Jz8Q4jBT76
NGÀY 09.5.2017: https://goo.gl/photos/9Kq5tepKiyNcQ5M26

Số lần xem trang : :234
Nhập ngày : 10-05-2017
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo

Thông báo chiêu sinh lớp lái xe mô tô A1 - Tháng 06/2017(25-05-2017)

Chương trình Phát triển Kỹ sư tài năng NIKE 2017(18-05-2017)

Chương trình “Cùng nhau vun đắp hạt mầm tài năng Việt”(15-05-2017)Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Viên & Quan Hệ Doanh Nghiệp
Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ : Phòng G04-Nhà Điều hành, Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Tel:08 3724 5397 Fax:(84 8) 3896 0713
Email: tthtsv@hcmuaf.edu.vn Website: www.htsv.hcmuaf.edu.vn