Nhằm giúp các bạn sinh viên ra trường tìm kiếm việc làm phù hợp và đúng chuyên ngành, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên & Quan hệ Doanh nghiệp tổ chức chương trình phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp như sau:

- Thời gian: Sáng từ 7h30 đến 9h00 ngày 07/11/2015

- Đối tượng: Sinh viên khoa Chăn nuôi thú y, thuỷ sản.

- Địa điểm: Phòng 9, Trung tâm Hỗ trợ SV & Quan hệ Doanh nghiệp

- Thời gian đăng ký tham gia phỏng vấn: trước ngày 03/12/2015

Sinh viên đăng ký tham gia tại đây

Số lần xem trang: :8679
Nhập ngày: 27-11-2015
Điều chỉnh lần cuối: 02-12-2015