Vị trí: 

STT

V trí tuyển dụng

S lượng

Điều kiện tuyển dụng

Nơi làm việc

1

Giám Đốc Nhà máy

Mill Manager

01

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý sản xuất, Quản lý

hệ  thống  công  nghiệp,  Nông  nghiệp  trồng  trọt  hoặc  các

ngành k thuật liên quan.

-Ít nhất 3 năm kinh nghiệm  v trí tương đương trong lãnh

vực chế biến cà phê

Gia Lai

2

Chuyên viên thu mua  phê

Coffee buyer/ Purchaser

03

-Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành khối kinh tế liên

quan hoặc nông nghiệp trồng trọt.

-Ít nhất 3 năm kinh nghiệm thu mua cà phê.

-Số lượng: tại Đức Trng: 01, tại Gia Lai: 01  tại Tp.HCM: 01

Đức Trng

Gia Lai

TP.HCM (chấp

nhận đi công

tác các tnh)

3

Giám sát kho  sản xuất

Drying,   logistic   and   inventory

supervisor

01

-Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên Kế toán, kinh tế hoặc

k thuật liên quan.

-Ít nhất 1 - 2 năm kinh nghiệm về quản lý kho hàng, chế biến

cà phê (ưu tiên kinh nghiệm về cà phê Arabica).

Đức Trng

4

Nhân viên cân hàng  ly mẫu

Weight   bridge   operator   and

cherries sampling

01

-Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành kế toán hoặc các ngành

k thuật liên quan.

-Không yêu cầu kinh nghiệm.

Đức Trng

5

Kỹ  nông nghiệp

Agronomist

01

-Tốt  nghiệp  Đại  học  chuyên  ngành  nông  nghiệp  trồng  trọt

hoặc công nghệ ng dụng liên quan.

-Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cà phê.

Ưu tiên ng viên nam.

Dak Lak

6

Nhân viên Chất lượng

QC staff (Arabica/ Robusta)

02

-Tốt nghiệp  Cao đẳng/Đại học chuyên  ngành  khối k thuật/

kinh tế liên quan hoặc nông nghiệp trồng trọt.

-Ít nhất 1 năm kinh nghiệm  v trí tương đương.

Ưu tiên ng viên nam.

-Số lượng: Chuyên về Arabica: 01  chuyên về Robusta: 01

Bảo Lộc

7

Nhân viên Kho

Warehouse staff

01

-Tốt  nghiệp  Cao  đẳng/Đại  học  chuyên  ngành  kế  toán  hoặc

các ngành k thuật liên quan.

-Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tp.HCM

 

Tng cộng

10

 

 
Yêu cầu tuyển dụng chung:

  • Vị trí 1,2,3: Giao tiếp tiếng Anh tốt, Trình độ vi tính văn phòng khá
  • Vị trí 1 và 3: Có kỹ năng quản lý, lãnh đạo và phân công công việc
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành chế biến cà phê
  • Ưu tiên các ứng viên ở các vị trí ở Đức Trọng, Dak lak và Gia Lai đang sống và làm việc tại tỉnh thành tương đương.

Hồ  ng tuyển: 

  • Bao gồm photo CMND
  • Sơ yếu lý lch
  • Photo bằng cấp liên quan  công chứng
  • tấảnh 3x4, 
  • Giy khám sức khoẻ  các giy tờ chứng minh liên quan khác (nếu có)

 

Ứng viên vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến tại  

https://docs.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/spreadsheet/viewform?formkey=dExxd2dJVHpwYkNhdEpTb2hSYUxjMFE6MQ&pli=1

Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 31/7/2012 tại:
Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Viên & Quan Hệ Doanh Nghiệp, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM
Website: www.nls.hcmuaf.edu.vn
Điện thoại : 08. 37 24 53 97

 

 
Số lần xem trang: :8652
Nhập ngày: 16-07-2012
Điều chỉnh lần cuối: 26-02-2013