Yêu cầu:

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành giấy và bột giấy
  • Anh văn thông thạo
  • Thành thạo Vi tính văn phòng

Địa điểm làm việc:

- Tp.HCM: 01 người

- Hà Nội: 01 người

 

Ứng viên vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến tại http://nls.hcmuaf.edu.vn/contents.php?ids=13227&ur=nls

Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 29/2/2012 tại:
Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Viên & Quan Hệ Doanh Nghiệp, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM
Website: www.nls.hcmuaf.edu.vn
Điện thoại : 08. 37 24 53 97

Số lần xem trang: :8681
Nhập ngày: 21-02-2012
Điều chỉnh lần cuối: 26-02-2013