Công ty Hồng Hiệp Phát

71A, Hồ Bá Kiện, P.15, Q.10, Tp.HCM


Yêu cầu:

- Tốt nghiệp chuyên ngành Bác sĩ thú y, chăn nuôi, hóa chất, thủy sản, sinh học, QTKD...

- Am hiểu tâm lý khách hàng

- Có khả năng đàm phán thương lượng

- Yêu thích công việc kinh doanh


Hạn chót nộp hồ sơ: hết ngày 10/10/2011 tại công ty TNHH Hồng Hiệp Phát

Số lần xem trang: :8680
Nhập ngày: 28-09-2011
Điều chỉnh lần cuối: 27-02-2013