STT

V trí tuyển dụng

Số lượng

Điều kiện tuyển dụng

Nơi làm việc

1

Chuyên viên Cước tàu

Sea Freight Coordinator

01

-Tốt nghiệp Đại học chuyên Kế toán, Kinh tế hoặc Kỹ thuật liên quan.

-Ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc  v trí tương đương tại các hãng

tàu.

- Thông thạo ngoi ng tiếng Anh.

Tp.HCM

2

Qun  Bo trì/ K  trưởng

Maintenance Manager/

Chief Engineer

01

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành  điện, Điện công nghiệp hoặc

các ngành kỹ thuật liên quan.

- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm  v trí tương đương.

- Kinh nghiệm về xây dựng, vận hành  phát triển hệ thống quy trình,

quản  dự án.

-Ưu tiên  chứng nhận đào tạo An toàn vệ sinh lao động, ISO 22000.

Bảo Lộc

 công tác các

tnh thánh

3

Qun  Sản xuất

Production Chief

01

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản  sản xuất, Quản  hệ thống

công  nghiệp,  Nông  nghiệp  trng  trọt  hoặc  các  ngành  kỹ  thuật  liên

quan.

-Ít nhất 3 năm kinh nghiệm  v trí tương đương trong lãnh vực chế

biến  phê.

-Ưu tiên  chứng nhận đào tạo liên quan đến sản xuất  phê.

Gia Lai

4

Qun  Kho

Warehouse Chief

01

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kinh tế hoặc Kỹ thuật liên

quan.

-Ít nhất 2 năm kinh nghiệm về quản  kho hàng hoặc chế biến  phê.

Gia Lai

5

Qun  Chất lượng

Quality Chief

01

-Tốt  nghiệp Đại học  chuyên ngành Công  ngh thực  phẩm,  Quản 

chất lượng hoặc các ngành kỹ thuật liên quan.

-Ít nhất 2 năm kinh nghiệm  v trí tương đương trong lãnh vực chế

biến  phê.

Gia Lai

6

Kim  tra  hàng  hóa/Qun    kho

hàng

Inventory Controller

01

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kinh tế hoặc Kỹ thuật liên

quan.

-Ít nhất 2 năm kinh nghiệm về quản  kho hàng, kiểm  hàng hóa

- Ưu tiên ng viên  kinh nghiệm trong ngành  phê

Gia Lai

7

8

Giám sát Môi trường

Compost Manager

Tr  Môi trường

Compost Assistant

02

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản  môi trường, Quản  hệ

thống công nghiệp hoặc  hoặc các ngành kỹ thuật liên quan.

-Ít nhất 2 năm kinh nghiệm  v trí tương đương.

-Ưu tiên  chứng nhận đào tạo về môi trường, an toàn vệ sinh lao

động hoặc ISO 22000.

Đức Trng

 công tác các

tnh thánh

9

Giám sát kho  sản xuất

Drying,     logistic     and     inventory

Supervisor

01

-Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên Kế toán, Kinh tế hoặc Kỹ thuật

liên quan.

-Ít nhất 1 - 2 năm kinh nghiệm về quản  kho hàng, chế biến  phê

Đức Trng

10

Nhân viên Chất lượng

QC staff (Arabica/ Robusta)

04

-Tốt  nghiệp  Cao  đẳng/Đại  học  chuyên  ngành  công  ngh  sinh  học,

nông nghiệp trng trọt hoặc các ngành liên quan.

-Ít nhất 1 năm kinh nghiệm kiểm tra chất lượng  phê

-S lượng: Chuyên về Arabica: 02  chuyên về Robusta: 02.

Đức Trng

Bảo Lộc

11

Nhân viên Kho

Warehouse staff

02

-Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán hoặc các ngành

kỹ thuật liên quan.

- Ưu tiên ng viên  kinh nghiệm.

Bảo Lộc

12

Nhân viên Kế toán

Accountant

03

-Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán.

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm  v trí tương đương.

-S lượng: tại Gia Lai: 02  tại Tp.HCM: 01.

Gia Lai

TP.HCM

 

Tổng cộng

18

 

 

 

 

 

2.       Yêu cầu   tuyn dụng chung:

·      V trí 1,2,3,4,5,6,7,8  9: Giao tiếp tiếng Anh tt  Trình độ vi tính văn phòng khá (Word, Excel).

·      V trí 1,2,3,4,5,7  9:  k năng quản   phân công công việc.

·      Ưu tiên ng viên  kinh nghim làm việc trong ngành chế biến  thu mua  phê.

·      Ưu tiên ứng viên thường trú ti Bo Lộc, Đức Trọng, Gia Lai hoặc ti các tỉnh thành ln cận.

3.        Phúc lợi  thu nhập: Lương  thưởng cạnh tranh, bảo hiểm tai nạn 24/24, hỗ trợ một suất ăn/ ngày, các chế

độ phúc li theo Luật Lao động Vit Nam.

4.        Hồ  ứng tuyển: Bao gồm photo CMND,  yếu  lịch, photo bằng cấp liên quan  công chứng, 2 tấm  ảnh

3x4, giy khám sức kho  các giy t chng minh liên quan khác (nếu có)

 

Ứng viên vui lòng nộp hồ sơ trực tuyến tại  

https://docs.google.com/a/hcmuaf.edu.vn/spreadsheet/viewform?formkey=dExxd2dJVHpwYkNhdEpTb2hSYUxjMFE6MQ&pli=1

Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 30/9/2012 tại:
Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Viên & Quan Hệ Doanh Nghiệp, Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM
Website: www.nls.hcmuaf.edu.vn
Điện thoại : 08. 37 24 53 97

 

 

 

 

Số lần xem trang: :8703
Nhập ngày: 14-09-2012
Điều chỉnh lần cuối: 26-02-2013