TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN & QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

 

Số lần xem trang: :10242
Nhập ngày: 15-03-2017
Điều chỉnh lần cuối: 02-06-2017

THI BẰNG LÁI XE MOTO A1

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI BẰNG LÁI XE HẠNG A1 NGÀY 15/11/2020(22-10-2020)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI BẰNG LÁI XE A1 NGÀY 31/10/2020(12-10-2020)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI BẰNG LÁI XE A1 NGÀY 10/10/2020(09-09-2020)

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG LÁI XE ĐỢT THI NGÀY 26/7/2020(16-09-2020)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI BẰNG LÁI XE HẠNG A1 NGÀY 12/9/2020(20-07-2020)

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG LÁI XE ĐỢT THI NGÀY 18/07/2020(26-08-2020)

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG LÁI XE ĐỢT THI NGÀY 11/7/2020 VÀ 12/7/2020(20-08-2020)

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG LÁI XE ĐỢT THI NGÀY 04/7/2020(13-08-2020)

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG LÁI XE ĐỢT THI NGÀY 25/5/2020, 13/6/2020 và 27/6/2020(22-07-2020)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI BẰNG LÁI XE HẠNG A1 NGÀY 18/7/2020(08-06-2020)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI BẰNG LÁI XE HẠNG A1 NGÀY 27/06/2020(26-05-2020)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI BẰNG LÁI XE HẠNG A1 NGÀY 13/6/2020(20-05-2020)

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG LÁI XE ĐỢT THI NGÀY 28/12/2019, 04/01/2020 và 11/01/2020(04-03-2020)

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG LÁI XE ĐỢT THI NGÀY 17/12/2019(13-01-2020)

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG LÁI XE ĐỢT THI NGÀY 08/12/2019 và 14/12/2019(06-01-2020)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI BẰNG LÁI XE HẠNG A1 NGÀY 15/03/2020(27-12-2019)

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG LÁI XE ĐỢT THI NGÀY 30/11/2019(27-12-2019)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI BẰNG LÁI XE HẠNG A1 NGÀY 28/12/2019(11-12-2019)

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG LÁI XE ĐỢT THI NGÀY 16/11/2019(11-12-2019)

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG LÁI XE ĐỢT THI NGÀY 19/10/2019 VÀ 26/10/2019(23-11-2019)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI BẰNG LÁI XE HẠNG A1 NGÀY 14/12/2019(11-11-2019)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI BẰNG LÁI XE A1 NGÀY 16/11/2019(22-10-2019)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI BẰNG LÁI XE A1 NGÀY 26/10/2019(26-09-2019)

THÔNG BÁO THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 12/01/2019(17-12-2018)

THÔNG BÁO THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 22/12/2018(03-12-2018)

THÔNG BÁO THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 08/12/2018(08-11-2018)

THÔNG BÁO THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 18/11/2018(26-10-2018)

THÔNG BÁO THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 03/11/2018(12-10-2018)

THÔNG BÁO THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 20/10/2018(02-10-2018)

THÔNG BÁO THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 06/10/2018(14-09-2018)

THÔNG BÁO THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 22/9/2018(20-08-2018)

THÔNG BÁO THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 09/6/2018(04-05-2018)

THÔNG BÁO THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 13/5/2018(13-04-2018)

THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 21/4/2018(22-03-2018)

THÔNG BÁO THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 01/4/2018(08-03-2018)

THÔNG BÁO THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 17/3/2018(06-03-2018)

Thông báo nhận giấy phép lái xe đợt 17/12/2017 thi tại TT.GDQP và ngày 17/12 tại Q9; 24/12 tại Q9(10-01-2018)

Thông báo nhận giấy phép lái xe đợt 24/12/2017 thi tại TT.GDQP(05-01-2018)

THÔNG BÁO THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 18/3/2018(05-01-2018)

Thông báo nhận giấy phép lái xe đợt 02/12/2017 thi tại Q9 (04-01-2018)

THÔNG BÁO GẤP DÀNH CHO SINH VIÊN ĐÃ KHÁM SỨC KHỎE THI LÁI XE(02-01-2018)

THÔNG BÁO THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 07/01/2018(21-12-2017)

Thông báo nhận giấy phép lái xe các đợt 17/11/2017 và 26/11/2017 tại Q9(13-12-2017)

THÔNG BÁO THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 14/01/2018(13-12-2017)

Thông báo nhận giấy phép lái xe các đợt 26/11/2017 tại TT.GDQP(13-12-2017)

Thông báo thi giấy phép lái xe A1 ngày 24/12/2017(07-12-2017)

Thông báo nhận giấy phép lái xe các đợt 20/10/2017; 29/10/2017 và 05/11/2017(04-12-2017)

Thông báo nhận giấy phép lái xe đợt ngày 08/10/2017(08-11-2017)

Thông báo thi giấy phép lái xe đợt tháng 11/2017(26-10-2017)

Thông báo nhận giấy phép lái xe đợt ngày 16/9/2017 và 29/9/2017(26-10-2017)

Thông báo tổ chức thi bằng lái xe mô tô A1 - Đợt 1 - Tháng 10/2017(18-09-2017)

Thi thử lý thuyết sát hạch ô tô B2 trực tuyến(02-06-2017)

Thông báo tổ chức thi bằng lái xe mô tô A1 - đợt 1 Tháng 09/2017(21-08-2017)

Danh sách học viên được cấp bằng lái xe mô tô A1 đợt thi 24/6/2017(14-07-2017)

Thông báo tổ chức thi lái xe mô tô A1 - Đợt 2 - Tháng 08/2017(07-07-2017)

Thông báo tổ chức thi bằng lái xe mô tô A1 - Đợt 2 - Tháng 06/2017(08-06-2017)

Thi thử lý thuyết sát hạch mô tô A1 trực tuyến(02-06-2017)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI BẰNG LÁI XE HẠNG A1 NGÀY 20/09/2020(26-08-2020)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI BẰNG LÁI XE HẠNG A1 NGÀY 15/11/2020(22-10-2020)Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Viên & Quan Hệ Doanh Nghiệp
Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ : Phòng 406-Nhà Thiên Lý, Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Tel:028 3724 5397 Fax:(84 8) 3896 0713
Email: tthtsv@hcmuaf.edu.vn Website: www.htsv.hcmuaf.edu.vn