TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN & QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

  

Chức danh Họ tên Địa chỉ email
Giám đốc ThS. Đặng Kiên Cường               dkcuong@hcmuaf.edu.vn
Phó Giám đốc   ThS. Trần Hữu Minh tranminh@hcmuaf.edu.vn

 

 


 

 

Chức danh Họ tên Địa chỉ email
Giám đốc ThS. Đặng Kiên Cường               dkcuong@hcmuaf.edu.vn
Phó Giám đốc   ThS. Trần Hữu Minh tranminh@hcmuaf.edu.vn

 

 

 

Số lần xem trang : :384
Nhập ngày : 10-03-2017
Điều chỉnh lần cuối :05-06-2017

Cơ cấu tổ chức

CHUYÊN VIÊN PHỤ TRÁCH(16-03-2017)Trung Tâm Hỗ Trợ Sinh Viên & Quan Hệ Doanh Nghiệp
Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ : Phòng G04-Nhà Điều hành, Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
Tel:08 3724 5397 Fax:(84 8) 3896 0713
Email: tthtsv@hcmuaf.edu.vn Website: www.htsv.hcmuaf.edu.vn