THÔNG BÁO

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp mời các học viên đã thi bằng Lái xe Hạng A1 đợt thi ngày 09/01/2021 đến phòng 406 - Nhà Thiên Lý để nhận bằng Lái xe. 

* Thời gian: từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần

  • Buổi sáng: Từ 8h - 11h30
  • Buổi Chiều: Từ 13h30-16h

* Trường hợp nhận thay phải có CMND hoặc Thẻ Căn Cước của người được cấp bằng lái xe để đối chiếu.

Trân trọng thông báo!


THI BẰNG LÁI XE MOTO A1

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG LÁI XE ĐỢT THI NGÀY 15/11/2020 và 27/11/2020(06-01-2021)

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG LÁI XE ĐỢT THI NGÀY 15/11/2020(23-12-2020)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI BẰNG LÁI XE HẠNG A1 NGÀY 12/12/2020(09-11-2020)

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG LÁI XE ĐỢT THI NGÀY 10/10/2020 và các đợt thi lại của Tháng 8,9,10/2020(09-11-2020)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI BẰNG LÁI XE HẠNG A1 NGÀY 15/11/2020(22-10-2020)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI BẰNG LÁI XE A1 NGÀY 31/10/2020(12-10-2020)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI BẰNG LÁI XE A1 NGÀY 10/10/2020(09-09-2020)

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG LÁI XE ĐỢT THI NGÀY 26/7/2020(16-09-2020)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI BẰNG LÁI XE HẠNG A1 NGÀY 12/9/2020(20-07-2020)

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG LÁI XE ĐỢT THI NGÀY 18/07/2020(26-08-2020)

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG LÁI XE ĐỢT THI NGÀY 11/7/2020 VÀ 12/7/2020(20-08-2020)

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG LÁI XE ĐỢT THI NGÀY 04/7/2020(13-08-2020)

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG LÁI XE ĐỢT THI NGÀY 25/5/2020, 13/6/2020 và 27/6/2020(22-07-2020)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI BẰNG LÁI XE HẠNG A1 NGÀY 18/7/2020(08-06-2020)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI BẰNG LÁI XE HẠNG A1 NGÀY 27/06/2020(26-05-2020)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI BẰNG LÁI XE HẠNG A1 NGÀY 13/6/2020(20-05-2020)

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG LÁI XE ĐỢT THI NGÀY 28/12/2019, 04/01/2020 và 11/01/2020(04-03-2020)

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG LÁI XE ĐỢT THI NGÀY 17/12/2019(13-01-2020)

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG LÁI XE ĐỢT THI NGÀY 08/12/2019 và 14/12/2019(06-01-2020)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI BẰNG LÁI XE HẠNG A1 NGÀY 15/03/2020(27-12-2019)

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG LÁI XE ĐỢT THI NGÀY 30/11/2019(27-12-2019)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI BẰNG LÁI XE HẠNG A1 NGÀY 28/12/2019(11-12-2019)

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG LÁI XE ĐỢT THI NGÀY 16/11/2019(11-12-2019)

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG LÁI XE ĐỢT THI NGÀY 19/10/2019 VÀ 26/10/2019(23-11-2019)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI BẰNG LÁI XE HẠNG A1 NGÀY 14/12/2019(11-11-2019)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI BẰNG LÁI XE A1 NGÀY 16/11/2019(22-10-2019)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI BẰNG LÁI XE A1 NGÀY 26/10/2019(26-09-2019)

THÔNG BÁO THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 12/01/2019(17-12-2018)

THÔNG BÁO THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 22/12/2018(03-12-2018)

THÔNG BÁO THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 08/12/2018(08-11-2018)

THÔNG BÁO THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 18/11/2018(26-10-2018)

THÔNG BÁO THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 03/11/2018(12-10-2018)

THÔNG BÁO THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 20/10/2018(02-10-2018)

THÔNG BÁO THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 06/10/2018(14-09-2018)

THÔNG BÁO THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 22/9/2018(20-08-2018)

THÔNG BÁO THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 09/6/2018(04-05-2018)

THÔNG BÁO THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 13/5/2018(13-04-2018)

THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 21/4/2018(22-03-2018)

THÔNG BÁO THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 01/4/2018(08-03-2018)

THÔNG BÁO THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 17/3/2018(06-03-2018)

Thông báo nhận giấy phép lái xe đợt 17/12/2017 thi tại TT.GDQP và ngày 17/12 tại Q9; 24/12 tại Q9(10-01-2018)

Thông báo nhận giấy phép lái xe đợt 24/12/2017 thi tại TT.GDQP(05-01-2018)

THÔNG BÁO THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 18/3/2018(05-01-2018)

Thông báo nhận giấy phép lái xe đợt 02/12/2017 thi tại Q9 (04-01-2018)

THÔNG BÁO GẤP DÀNH CHO SINH VIÊN ĐÃ KHÁM SỨC KHỎE THI LÁI XE(02-01-2018)

THÔNG BÁO THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 07/01/2018(21-12-2017)

Thông báo nhận giấy phép lái xe các đợt 17/11/2017 và 26/11/2017 tại Q9(13-12-2017)

THÔNG BÁO THI GIẤY PHÉP LÁI XE NGÀY 14/01/2018(13-12-2017)

Thông báo nhận giấy phép lái xe các đợt 26/11/2017 tại TT.GDQP(13-12-2017)

Thông báo thi giấy phép lái xe A1 ngày 24/12/2017(07-12-2017)

Thông báo nhận giấy phép lái xe các đợt 20/10/2017; 29/10/2017 và 05/11/2017(04-12-2017)

Thông báo nhận giấy phép lái xe đợt ngày 08/10/2017(08-11-2017)

Thông báo thi giấy phép lái xe đợt tháng 11/2017(26-10-2017)

Thông báo nhận giấy phép lái xe đợt ngày 16/9/2017 và 29/9/2017(26-10-2017)

Thông báo tổ chức thi bằng lái xe mô tô A1 - Đợt 1 - Tháng 10/2017(18-09-2017)

Thi thử lý thuyết sát hạch ô tô B2 trực tuyến(02-06-2017)

Thông báo tổ chức thi bằng lái xe mô tô A1 - đợt 1 Tháng 09/2017(21-08-2017)

Danh sách học viên được cấp bằng lái xe mô tô A1 đợt thi 24/6/2017(14-07-2017)

Thông báo tổ chức thi lái xe mô tô A1 - Đợt 2 - Tháng 08/2017(07-07-2017)

Thông báo tổ chức thi bằng lái xe mô tô A1 - Đợt 2 - Tháng 06/2017(08-06-2017)

Thi thử lý thuyết sát hạch mô tô A1 trực tuyến(02-06-2017)

Thông báo chiêu sinh lớp lái xe mô tô A1 - Đợt 1 - Tháng 06/2017(15-03-2017)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI BẰNG LÁI XE HẠNG A1 NGÀY 20/09/2020(26-08-2020)

THÔNG BÁO TỔ CHỨC THI BẰNG LÁI XE HẠNG A1 NGÀY 15/11/2020(22-10-2020)

THÔNG BÁO NHẬN BẰNG LÁI XE ĐỢT THI NGÀY 09/01/2021