Lễ Khai mạc đợt đánh giá ngoài từ xa các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN – QA

Sáng ngày 4/7/2022 tại Nhà Thiên Lý Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đã diễn ra buổi Lễ Khai mạc đợt đánh giá ngoài từ xa các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN – QA của các ngành: Công nghệ kỹ thuật hóa học; Chế biến lâm sản; Kỹ thuật môi trường; Nuôi trồng thủy sản. Đợt đánh giá này sẽ diễn ra từ ngày 04/7 đến hết ngày 08/7/2022.

THM